Glory of Life

Igor Hardunka už během svých studií na Akademii výtvarných umění důvěřoval spíše tradičnímu zobrazení, obracel se více do minulosti, inspiroval se klasickým evropským malířstvím a své náměty ohledávával skrze křesťanskou ikonografii. Své osobní zážitky transformoval do mystikckých výjevů a vizionářských kompozic.

Studoval po celou dobu v ateliéru klasických grafických technik, kde zhodnocoval své předchozí zkušenosti a rozvíjel nesporný kreslířský talent. Zajímavý je fakt, že svoji diplomovou práci nakonec pojal jako narativní a postrprodukčně náročné video, které vzniklo během jeho stáže na Famu. V tomto pohyblivém obraze s názvem Game Start kombinoval animované a hrané pasáže v úzké vazbě s hudbou Petera Gabriela. Video představuje naléhavě patetický ale zcela otevřený a nijak necenzurovaný autoportrét, kde Igor sám osobně znázorňuje alegorickou postavu vyhoštěnou z tohoto světa.

Po absolutoriu se Igor Hardunka z osobních důvodů na dlouhou dobu umělecky odmlčel a pozvolna sbíral odvahu k tomu, aby se mohl po více než deseti letech vrátit a znovu bojovat s hmotou v malířském ateliéru.


Pokračovat ve čtení »

© Copyright 2015 Igor Hardunka, všechna práva vyhrazena. Na těchto stránkách jsou použity elektronické kopie originálů obrazů a uměleckých děl. Jakékoliv reprodukce a další používání obrazů a uměleckých děl je možno pouze se souhlasem výtvarníka.